FEST SP. Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000579683 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej 7391023479, REGON 510005920, zwana w dalszej treści FEST.

FEST zbiera i wykorzystuje Dane Osobowe oraz inne informacje o swoich klientach w następujące sposoby:


Usługi subskrypcyjne
Podając FEST swoje dane osobowe (zgodnie z ich definicją w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882), czynisz to dobrowolnie i jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z treścią ww. ustawy, jak również na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, FEST będzie chronić Twoje Dane Osobowe z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i będzie przestrzegać stosownej ustawy o ochronie danych, zaś Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu poprawnej obsługi korzystania z Serwisu.


Dane kontaktowe
FEST może wykorzystać dostarczone przez Ciebie dane kontaktowe (takie jak: imię, nazwisko, nazwa stanowiska, numer telefonu i faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji), aby informować Cię na bieżąco - pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Podając FEST sp.j. swoje dane osobowe w tym adres email wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.


Przedsiębiorstwa zewnętrzne
FEST informuje, iż nie przekazuje osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez klientów są wykorzystywane do celów księgowych, przetwarzania zamówień i realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez FEST informacji o swoim przedsiębiorstwie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych. Możesz w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W celu wywiązania się z zawartych umów (np. wykonania zamówionej usługi) i dostarczenia Ci usług najwyższej jakości FEST może przekazywać Twoje dane podwykonawcom takim jak firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na rzecz FEST sp.j. usługi o charakterze pomocniczym. FEST przekazuje wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.


Cookies
Serwisy on-line FEST mogą korzystać z cookies (drobnych informacji, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera). Cookies FEST nie zawierają żadnych informacji identyfikujących tożsamość, a jedynie ułatwiają FEST przechowywanie Twoich danych dotyczących dostawy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy wracasz na stronę.


Zmiany w polityce prywatności
Zawiadomienia o zmianach w niniejszej polityce będą umieszczane w zakładce „Polityka prywatności”. Jednakże, w sytuacji, kiedy podpisałeś konkretny zbiór zasad i warunków, wówczas każdy warunek odnoszący się do Danych Osobowych zawarty w takiej umowie unieważnia wszelkie zawarte w ww. zakładce warunki, które nie są zgodne z taka umową.


Zmiana podanych danych kontaktowych
Aby dokonać zmiany dowolnych danych kontaktowych, które są w naszym posiadaniu, prosimy o kontakt na adres email:  fest@fest.olsztyn.pl


Twoje uwagi
FEST prosi o przekazywanie wszelkich uwag na temat tej witryny internetowej lub polityki prywatności


na adres email: fest@fest.olsztyn.pl

lub telefonicznie: 89 532 96 40